LENCIA är ett konsultföretag placerat i sydvästra Skåne med närhet till Malmö, Lund och Helsingborg. Vi arbetar med projektledning.

LENCIA har hög kompetens inom området och vi åtar oss bara projekt där vi vet att vår kompetens väl svarar mot de krav som det aktuella uppdraget ställer. Vi gör vårt yttersta för att varje projekt ska bli en framgång för både oss och våra kunder.

Teknikinformation, information och webadministration sköts numera genom Infostöd.